werkwijze

Het is de bedoeling dat de drempel van mijn praktijk zo laag mogelijk is: hoe eerder de kink uit de kabel, hoe minder het kind belemmerd wordt om zich te ontwikkelen naar een volgende levensfase. Schroom dus niet om me te bellen voor overleg of om een vraag te stellen.

Na het 1e telefoongesprek volgt een kennismakingsgesprek, zo mogelijk met beide ouders en het kind. Het is de bedoeling dat er van tevoren een formulier is ingevuld dat we samen doornemen en dat als leidraad dient om de hulpvraag zo helder mogelijk te krijgen. Het kan zijn dat het kind anders over de hulpvraag denkt. Ook dat proberen we boven tafel te krijgen.

Na het kennismakingsgesprek ga ik de sessies erop alleen met het kind aan de slag. Het aantal sessies dat (meestal 2-wekelijks) volgt is afhankelijk van de hulpvraag en het kind. In de regel ligt dat tussen de 5 en de 10 keer. Omdat de ouders een essentiële ‘hulpbron’ zijn in de begeleiding van het kind heb ik tussendoor structureel telefonisch contact met (een van) hen om te bespreken hoe het thuis gaat, wat er speelt, of er veranderingen zijn etc. Na afloop van de sessies sluiten we af met een  evaluatiegesprek (meestal telefonisch).

Wat we tijdens de sessies doen is afhankelijk van waar het kind op dat moment aan toe is. Hij of zij is de regisseur. We kunnen een spelletje doen, knutselen, schommelen, bouwen, tekenen of schilderen, een boek lezen, met het poppenhuis spelen etc.

Uiteraard is mijn werk vertrouwelijk. Het kan voorkomen dat het goed is om te overleggen met de leerkracht of huisarts. Dit doe ik alleen nà overleg met de ouders.