tarief

De duur van een spelsessie bedraagt één uur.
De kosten bedragen € 67,50 per uur (hierin zijn ook de kosten voor de voorbereiding & uitwerking, research, huur, premies, bijscholings- en lidmaatschapskosten verwerkt).
(Telefonisch) overleg met ouders en derden, bijvoorbeeld de leerkracht of huisarts, duren meestal korter dan een uur en worden derhalve naar rato berekend. De facturatie vindt plaats na afloop van iedere kalendermaand.                                   
Afhankelijk van je verzekeringsmaatschappij en de aanvullende polis kun je in aanmerking komen voor een vergoeding voor kindercounselling. Je kunt bij je zorgverzekeraar informeren naar de vergoeding van ‘alternatieve geneeswijzen’ en/of deze link bekijken:Vergoedingen Zorgverzekeraars 2019, ABvC: concept vergoedingen zorgverzekeraars 2019
De facturen kun je tevens gebruiken als aftrekpost ‘bijzondere ziektekosten’ bij je belastingaangifte.

 

Als kindercoach sta ik geregistreerd bij bij de ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselling). 
Andere relevante codes voor de zorgverzekering zijn:
* KvK registratienummer:57170096
* AGB: 94-013738 (zorgverlener) en 94-060382 (praktijk)
* Licentienummer RBCZ-register: 301434R                                                                 
*Aangesloten bij de SCAG
RBCZ-logo-def-2013-hoog-LCSCAG logo